Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Mit navn er Lauge Haastrup. Jeg er uddannet psykolog fra Syddansk Universitet fra 2017, og er nu tilknyttet Xclass via min ansættelse i Slagelse Pædagogisk Udvikling og Inklusion.

Her hjælper jeg med at afklare, hvilke behov hvert enkelt elev har, for at de kan trives både i og udenfor skolen, samt i deres fremtidige uddannelser. Det kan f.eks. ske ved, at jeg tester en elev for at afklare, om de har en indlæringsvanskelighed, observere dem i klassen, eller tager kortere afklarende/støttende samtale forløb.

Når det er gjort, rådgivere jeg skolens lærer og pædagoger, samt forældre og barnet selv, med hvordan de bedst muligt kan sikre en god trivsel i det daglige, samt gennemfører deres uddannelse.

 

Siden er sidst opdateret 4. februar 2021