Faciliteter og bygninger

Xclass Historie

Forhistorien

I forbindelse med skoleudbygningsplanen for Slagelse Kommunes skoler blev det efter høring i de respektive organer vedtaget, at der skulle oprettes et 10. klasse-center i selvstændige lokaliteter.

Baggrunden er ændringen af folkeskoleloven i 1997, hvor man gav kommuner mulighed for permanent at etablere selvstændige 10. klasse-centre samt ændringen af loven pr. 1.8.2000, hvor der indholdsmæssigt sker en stramning af det obligatoriske timetal til 14 timer i dansk, engelsk og matematik og med et krav om min. 28 ugentlige lektioner samt krav om brobygning og en ændring af prøverne fra FUA til 10. klasseprøven.

I februar 2000 nedsættes i kulturforvaltningens regi en arbejdsgruppe, som udarbejder et notat til Økonomiudvalget og Børne-/Ungeudvalget om 10. klasse-center i Slagelse.

I arbejdsgruppens kommissorium lå et krav om at beskrive det faglige og pædagogiske indhold i 10. klasse samt at forholde sig til 3 konkrete placeringsmuligheder for centret.

Arbejdsgruppen pegede på Torvegade 15, og kommunen erhvervede også denne ejendom i maj 2000 til overtagelse januar 2001.

Politisk beslutning

I oktober 2000 blev i Økonomiudvalg og i Byråd truffet de politiske beslutninger angående:

  • pædagogiske rammer
  • organisatoriske rammer
  • økonomiske rammer
  • opstartsfasen

I det store og hele blev arbejdsgruppens forslag fulgt, og kommunens uddannelses- og skolevejleder blev bedt om at udarbejde en brochure med angivelse af 10. klasse tilbuddet målrettet mod kommunens 9. klasseelever samt at forestå et orienteringsmøde.

Begge dele blev klaret i november 2000, og stillingen som skoleleder for det nyoprettede 10. klasse-center blev opslået.

Ansættelse af personale 2001

Skolelederen blev ansat med tiltræden pr. 19. feb. 2001. Herefter blev lærerstillingerne besat og med 60 ansøgninger til de 10 stillinger må man sige, at der var stor interesse fra starten for projektet.

Med 28 ansøgere til både stillingen som skolesekretær på 20 timer/uge og stillingen som servicemedarbejder på fuld tid blev begge stillinger i løbet af foråret besat med tiltræden pr. 1.8.2001.

Skoleårets planlægning

Som en del af skoleudviklingsarbejdet med ”Den lærende organisation” blev der afholdt 2 pædagogiske weekender begge gange på Hotel Vinhuset i Næstved.

Den første blev afholdt i starten af november 2001 med hovedtemaet udarbejdelse af elevbrochure med baggrund i de hidtidige erfaringer på de enkelte temalinjer.

Den anden weekend blev afholdt medio april 2002, hvor hovedtemaer var skoleårets planlægning 2002/03 mht. arbejdsfordeling og årsplanlægning og skemaplaceringer af timerne.

Der var også i år enighed om, at det eneste fornuftige var at indgå en helhedsaftale gældende for aktiviteterne i skoleåret 2002/2003. Denne blev sammen med akkordaftaler formuleret og underskrevet i forbindelse med et lærermøde i juni, hvor også grundskemaet for alle temalinjer og lærere blev godkendt.

Skolens historie og beliggenhed

Skolen er opført i 1959 som Slagelse Handelsskole og er beliggende på matr. nr. 18 a og 18 s, Slagelse markjord på adressen Torvegade 15. Indtil januar 2001 fungerede bygningen som Vestsjællands Handelshøjskolecenter.

Skolen ligger så at sige i centrum af Slagelse med Rådhuset og Vestsjællands Centret som de nærmeste naboer.

Lokaler

10. klasse-centret råder over hele bygningen.  Af klasselokaler råder vi over i alt 14, hvormed skolen i dette skoleår er fyldt helt op. Ved kantinen er der  SSPkontor og et kontor til servicemedarbejder og kantinekøkken.

Undervisningen i fysik/kemi foregår på Nørrevangskolen og idrætsundervisningen foregår i henholdsvis Slagelse-hallen, Nordhallen, UV-Hallen i Slagelse Svømmehal i 2 lektioner om ugen. Desuden foregår musikalske aktiviteter i lokaler på Slagelse Musikskole på den tidligere Vestre skole. 

Nye lokaliteter 

I skoleåret 2010/2011 vokser Xclass endnu engang og vores størrelse betyder at de gamle ramme som er Torvegade 15. sprænges. Et enigt kommunalråd går igang med at kigge efter nye lokaler til Xclass, valget falder på syddansk universitets lokaler i uddannelses firkanten. Så i vinter ferien 2011 flyttes Xclass til sin nye matrikel på Willemoesvej 2B.

Siden er sidst opdateret 17. januar 2022