Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

På Xclass er der tilknyttet en PPR psykolog, som hedder Lauge. Lauge hjælper lærerne på Xclass med rådgivning om, hvordan de kan støtte de unges trivsel på skolen samt deres faglige udvikling. Derudover rådgiver han om, hvilke andre tilbud der kan være relevante for de unge, og kan i den forbindelse holde et møde med de unge selv eller deres forældre, hvor de unges behov og udfordringer bliver belyst. Lauge kan herefter hjælpe med til, at de unge får kendskab og adgang til de tilbud, som bedst passer på deres behov. Det kan være f.eks. være samtaler hos Headspace, indstillinger til psykiatrisk udredning, eller lignende.


Samtaler med Lauge koordineres via lærerne og ledelsen på skolen.

Siden er sidst opdateret 1. marts 2022