Antimobbestrategi

Antimobbestrategi

På xclass har vi en tilgang til mennesker og undervisning, der bevirker at mobning sjældent finder sted. Hvis vi oplever mobning, handler vi omgående på det fordi mobning er uforeneligt med vores kerneopgave og vores værdier.

Trivselspolitik

Trivselspolitikken er en del af Xclass målsætning og værdier

Det er Xclass målsætning gennem et målrettet pædagogisk arbejde at give den enkelte elev mulighed for at udvikle sine kompetencer, så eleven føler sig rustet til at forsætte sit uddannelsesforløb, sit fritidsliv, sit familieliv og sit samfundsliv samt at få kompetencer til at løse udfordringer - både alene og i fællesskab og ruste eleven til at tage medansvaret for at få et godt liv.

Dette mål fremmes ved:

 • Et attraktivt og fleksibelt undervisnings-/lærings- og ungdomsmiljø, der skaber rammer for faglig fordybelse samt kreative og idrætslige udfordringer
 • At møde eleverne med en anerkendende tilgang
 • Mulighed for at skabe grobund for personlig udvikling i fællesskabets rammer
 • En aktiv og målrettet vejledning af den enkelte

Derfor stiller vi også krav til eleverne om:

 • At deltage aktivt i undervisningen og skolens øvrige liv
 • At udvise ansvarlighed i samværet med andre
 • At være åbne og imødekommende

 

Skolen skal udvikle elevernes kompetencer inden for 3 vigtige områder

 • De faglige kompetencer
 • De personlige kompetencer
 • De sociale kompetencer

Målsætningen er et fælles anliggende omkring hele skolen, de enkelte klasser og den enkelte elev.

Xclass arbejder derfor bevidst med følgende 4 nøgleord:

 • Selvværd
 • Ansvarlighed
 • Sociale evner
 • Motivation

Selvværd:

 • tror på egne meninger og holdninger
 • arbejder selvstændigt
 • er ikke bange for at begå fejl
 • kender egne grænser og holder fast i dem
 • kan udtrykke egne meninger og holdninger
 • kan danne egne meninger og holdninger, og stå ved dem
 • er aktiv i diskussioner
 • kan stå frem i større forsamlinger

 

Ansvarlighed

 • Kan udskyde impulser/behov
 • Kan forstå egne følelser og væremåder – også i forhold til andre
 • Kan tage ansvar
 • Tager konsekvensen af egne styrker og svagheder
 • Tager ansvar for fælles beslutninger
 • Kan stå ved egne handlinger

 

Sociale evner

 • Kan samarbejde
 • Bidrager aktivt til løsning af fælles opgaver
 • Kan være fleksibel, når man planlægger og udfører arbejde i grupper
 • Kan omgås andre konstruktivt
 • Viser respekt for andres meninger og holdninger
 • Kan løse konflikter
 • Respekterer meningsforskelle
 • Løser selv konflikter
 • Kan sætte sig i en andens sted
 • Kan rumme andres følelser
 • Har forståelse for, hvordan andre har det
 • Kan erkende og respektere forskellighed

 

Motivation

 • Tager initiativ
 • Kan arbejde selvstændigt og på eget initiativ
 • Går selv i gang
 • Deltager aktivt i diskussioner og beslutninger
 • Holder sig mål for øje
 • Kan fordybe sig i arbejdet
 • Viser udholdenhed

 Xclass, august 2022

Siden er sidst opdateret 2. september 2022