EUD 10 Handel

EUD 10 er et samarbejde mellem Business på ZBC og Xclass.

Tanken bag forløbet er at give unge i 10 klasse en god start på deres ungdomsuddannelse og deres videre forløb gennem uddannelse og beskæftigelse. 

EUD 10- Handel er målrettet til dig, der ønsker at starte på en erhvervsuddannelse med udgangspunkt i innovation, handel og service. 

Undervisningen i EUD 10 vil i samarbejde med dig arbejde hen imod, at du kan starte på den ungdomsuddannelse, som du ønsker. 

Målet og udbyttet af EUD 10 -Handel: 

  • Gennem ophold og undervisning på ZBC, opnår du et bredt og konkret kendskab til de erhvervsfaglige uddannelser på Business. Derudover vil du også få et indblik i de tekniske uddannelser på Erhvervsskolen.  
  • Undervisningen er praktisk og bygger bro mellem teori og praksis.  

  • Du bliver en del af et inspirerende og motiverende ungdomsmiljø. 

Indhold og organisering: 

  • Skoleåret vil veksle mellem undervisning på Xclass i dansk, matematik og engelsk. 
  • 10 ugers ophold på Business og 2 uger, hvor du besøger de øvrige indgange på ZBC. 

  • 2 uger i erhvervspraktik.  

Siden er sidst opdateret 7. februar 2022