EUD 10 SOSU

EUD 10 er et samarbejde mellem Business på ZBC og Xclass.

Tanken bag forløbet er at give unge i 10 klasse en god start på deres ungdomsuddannelse og deres videre forløb gennem uddannelse og beskæftigelse. 

EUD10- SOSU er målrettet til dig, der ønsker at starte på en erhvervsuddannelse med udgangspunkt i omsorg, sundhed og pædagogik. 

Undervisningen i EUD 10 vil i samarbejde med dig arbejde hen imod, at du kan starte på den ungdomsuddannelse, som du ønsker. 

Målet og udbyttet af et EUD10- SOSU forløb: 

  • Gennem ophold og undervisning på ZBC, opnår du et bredt og konkret kendskab til SOSU- skolens erhvervsfaglige uddannelser. Derudover vil du også få et indblik i de tekniske uddannelser på Erhvervsskolen.  

  • Undervisningen er praktisk og bygger bro mellem teori og praksis.  

  • Du bliver en del af et inspirerende og motiverende ungdomsmiljø. 

Indhold og organisering: 

  • Skoleåret vil veksle mellem undervisning på Xclass i dansk, matematik og engelsk. 

  • 9 ugers ophold på SOSU skolen, 2 uger på kokkeskolen og 1 uge, hvor du besøger de øvrige indgange på ZBC. 

  • 2 uger i erhvervspraktik.