EUD 20/20

Hovedområde kontor, handel og forretningsservice.

Du har gymnasialt niveau i dansk, engelsk og samfundsfag. Derudover har du de merkantile erhvervsfag. Vælger du efter forløbet at fortsætte din EUX business uddannelse, kan du følge Grundforløb 2 efter sommerferien. Det giver dig mulighed for efter 1.5 år at vælge, om du vil læse videre eller fortsætte i lære inden for det merkantile område. Du kan også gå videre i en gymnasial uddannelse. Undervisningen foregår både på Selandias Handelsskole og på Xclass.