20/20 EUX Business Forløb Hovedområde Kontor, Handel og Forretningsservice

Du har gymnasialt niveau i dansk, engelsk og samfundsfag.
Derudover har du de merkantile erhvervsfag. Vælger du efter forløbet at fortsætte din EUX business uddannelse, kan du følge grundforløb 2 efter sommerferien. Det giver dig mulighed for efter 1,5 år at vælge, om du
vil læse videre eller fortsætte i lære inden for det merkantile område.
Du kan også gå videre i en gymnasial uddannelse. Undervisningen
foregår både på ZBC og på Xclass.

 

Har teksten vakt din interesse kan du læse den fulde beskrivelse af 20/20-linjen:

Siden er sidst opdateret 15. januar 2020