Visiterede Tilbud

Xclass tilbyder to visiterede tilbud.

En klasse for elever med diagnose inden for autismespektrumforstyrrelse og en specialklasse.

For begge tilbud gælder det, at eleverne visiteres af PUI.

Har teksten vakt din interesse kan du læse den fulde beskrivelse af A og I-linjen:

Siden er sidst opdateret 20. januar 2021